Οι σπόροι δίνουν ζωή στα φυτά...αυτό σημαίνει ότι κρύβουν ενέργεια τεράστιας δύναμης...Η επαφή των σπόρων με τα πάσχοντα σημεία του σώματος επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα..

 

Οι σπόροι κατά την διάρκεια της ζωής τους εκπέμπουν βιολογικά κύματα δραστηριοποιώντας ενεργά σημεία,τα οποία γεμίζουν με ζωτική ενέργεια απορροφώντας συγχρόνως την νοσηρή ενέργεια από αυτά..Στα άκρα των χεριών και των ποδιών βρίσκονται προβολές του ανθρώπινου σώματος σε μικρογραφία,έτσι η σποροθεραπεία επιδρά όχι μόνο στα πάσχοντα σημεία του σώματος αλλά και στα σημεία προβολής τους.

 

Κάθε σπόρος έχει διαφορετικές ιδιότητες, για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή λαμβάνοντας υπόψη το χρώμα και το σχήμα των σπόρων.

 

Είναι μια μοναδική τεχνική, επειδή συμβάλλει στην εναρμόνιση της πορείας των βιολογικών διεργασιών στον ανθρώπινο οργανισμό.