Αύρα είναι το ηλεκτρομαγνητικό ζωτικό πεδίο που περιβάλλει κάθε άνθρωπο. Αυτό το πεδίο είναι συνδεδεμένο με τα τσάκρα μας. Με την μέτρηση Αύρας βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι τα τσάκρα και αν έχουμε καλή ροή ενέργειας. Επίσης μπορούμε να δούμε που υπάρχουν σωματικά προβλήματα ή που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον.

 

Μέσω της χρωματοθεραπείας ενεργοποιούμε-ξεμπλοκάρουμε τα τσάκρα και συγχρόνως επαναφέρουμε την ενέργεια μας βοηθώντας την ζωτικότητα των οργάνων του σώματος.

 

Η χρωματοθεραπεία αξιοποιεί την φωτεινή ενέργεια των χρωμάτων για να διεγείρει το δέρμα και τα όργανα του σώματος, με στόχο την ενίσχυση του οργανισμού.